Điểm thưởng dành cho darkamy

 1. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng hai 2018

  Có 100 bài post

 2. 52
  Thưởng vào: 3 Tháng mười 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 3. 25
  Thưởng vào: 17 Tháng chín 2017

  Có 50 bài post

 4. 40
  Thưởng vào: 24 Tháng bảy 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 5. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng bảy 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 6. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng bảy 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 7. 30
  Thưởng vào: 25 Tháng một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 8. 25
  Thưởng vào: 23 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post

 9. 30
  Thưởng vào: 19 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 10. 7
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2015

  User là nam giới