Điểm thưởng dành cho Dcrinle

 1. 50
  Thưởng vào: 28 Tháng tư 2022

  Có hơn 200 bài post

 2. 25
  Thưởng vào: 6 Tháng chín 2021

  Có 100 bài post

 3. 25
  Thưởng vào: 24 Tháng sáu 2021

  Có 50 bài post

 4. 30
  Thưởng vào: 28 Tháng hai 2020

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 5. 30
  Thưởng vào: 28 Tháng hai 2020

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 6. 52
  Thưởng vào: 28 Tháng hai 2020

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 7. 30
  Thưởng vào: 28 Tháng hai 2020

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 8. 53
  Thưởng vào: 28 Tháng hai 2020

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 9. 40
  Thưởng vào: 28 Tháng hai 2020

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 10. 30
  Thưởng vào: 29 Tháng một 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 11. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng một 2017

  Có 30 bài post

 12. 7
  Thưởng vào: 30 Tháng mười hai 2016

  User là nam giới