Điểm thưởng dành cho Deadstroke

 1. 40
  Thưởng vào: 30 Tháng mười một 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 2. 75
  Thưởng vào: 23 Tháng mười 2017

  Có hơn 500 bài post

 3. 30
  Thưởng vào: 25 Tháng tám 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 4. 50
  Thưởng vào: 28 Tháng bảy 2017

  Có hơn 400 bài post

 5. 30
  Thưởng vào: 27 Tháng năm 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 6. 50
  Thưởng vào: 13 Tháng năm 2017

  Có hơn 300 bài viết

 7. 50
  Thưởng vào: 10 Tháng tư 2017

  Có hơn 200 bài post

 8. 30
  Thưởng vào: 26 Tháng hai 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 9. 25
  Thưởng vào: 2 Tháng hai 2017

  Có 100 bài post

 10. 25
  Thưởng vào: 15 Tháng một 2017

  Có 50 bài post

 11. 30
  Thưởng vào: 28 Tháng mười hai 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 12. 25
  Thưởng vào: 22 Tháng mười hai 2016

  Có 30 bài post

 13. 7
  Thưởng vào: 28 Tháng mười một 2016

  User là nam giới