Điểm thưởng dành cho Dee1

 1. 40
  Thưởng vào: 12 Tháng tám 2023

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 2. 30
  Thưởng vào: 26 Tháng năm 2023

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 3. 30
  Thưởng vào: 10 Tháng hai 2023

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 4. 25
  Thưởng vào: 28 Tháng mười hai 2022

  Có 100 bài post

 5. 30
  Thưởng vào: 10 Tháng mười một 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 6. 25
  Thưởng vào: 2 Tháng mười 2022

  Có 50 bài post

 7. 30
  Thưởng vào: 11 Tháng chín 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 8. 25
  Thưởng vào: 7 Tháng chín 2022

  Có 30 bài post

 9. 7
  Thưởng vào: 12 Tháng tám 2022

  User là nam giới