Awarded Medals: DifferentHeaven

 1. Thưởng vào: 10 Tháng mười hai 2018

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 1 - 8

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên

 2. Thưởng vào: 8 Tháng mười 2018
 3. Thưởng vào: 1 Tháng mười 2018
 4. Thưởng vào: 1 Tháng mười 2018
 5. Thưởng vào: 1 Tháng mười 2018
 6. Thưởng vào: 24 Tháng chín 2018

  Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 25- 32

  Chỉ cấp cho hội trưởng

 7. Thưởng vào: 24 Tháng chín 2018

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 9 - 16

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên