Điểm thưởng dành cho dk1710

 1. 30
  Thưởng vào: 25 Tháng mười hai 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 2. 30
  Thưởng vào: 20 Tháng chín 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 3. 25
  Thưởng vào: 16 Tháng tám 2018

  Có 30 bài post

 4. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng bảy 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 5. 7
  Thưởng vào: 22 Tháng sáu 2018

  User là nam giới