Điểm thưởng dành cho DocTai

 1. 52
  Thưởng vào: 10 Tháng hai 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 2. 200
  Thưởng vào: 8 Tháng bảy 2017

  Có hơn 1500 bài post

 3. 125
  Thưởng vào: 6 Tháng tư 2017

  Có hơn 1000 bài post

 4. 100
  Thưởng vào: 16 Tháng một 2017

  Có hơn 750 bài post

 5. 40
  Thưởng vào: 28 Tháng mười hai 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 6. 75
  Thưởng vào: 23 Tháng mười một 2016

  Có hơn 500 bài post

 7. 50
  Thưởng vào: 10 Tháng mười một 2016

  Có hơn 400 bài post

 8. 50
  Thưởng vào: 22 Tháng mười 2016

  Có hơn 300 bài viết

 9. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng chín 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 10. 50
  Thưởng vào: 24 Tháng chín 2016

  Có hơn 200 bài post

 11. 25
  Thưởng vào: 18 Tháng bảy 2016

  Có 100 bài post

 12. 30
  Thưởng vào: 26 Tháng sáu 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 13. 25
  Thưởng vào: 20 Tháng sáu 2016

  Có 50 bài post

 14. 25
  Thưởng vào: 31 Tháng năm 2016

  Có 30 bài post

 15. 30
  Thưởng vào: 29 Tháng ba 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 16. 30
  Thưởng vào: 1 Tháng ba 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 17. 7
  Thưởng vào: 29 Tháng mười hai 2015

  User là nam giới