Điểm thưởng dành cho EzioOO

 1. 25
  Thưởng vào: 1 Tháng một 2016

  Có 100 bài post

 2. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 3. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 4. 52
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 5. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 6. 25
  Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2015

  Có 50 bài post

 7. 53
  Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 8. 40
  Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 9. 7
  Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2015

  User là nam giới

 10. 30
  Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 11. 25
  Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post