Điểm thưởng dành cho frankychin

 1. 30
  Thưởng vào: 2 Tháng năm 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 2. 50
  Thưởng vào: 22 Tháng ba 2016

  Có hơn 300 bài viết

 3. 50
  Thưởng vào: 8 Tháng hai 2016

  Có hơn 200 bài post

 4. 30
  Thưởng vào: 26 Tháng một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 5. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 6. 25
  Thưởng vào: 12 Tháng mười hai 2015

  Có 100 bài post

 7. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Có 50 bài post

 8. 7
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  User là nam giới

 9. 30
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 10. 25
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post