Điểm thưởng dành cho FuffyFake

 1. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 2. 50
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 400 bài post

 3. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 4. 50
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 300 bài viết

 5. 52
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 6. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 7. 25
  Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2015

  Có 100 bài post

 8. 25
  Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2015

  Có 50 bài post

 9. 53
  Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 10. 40
  Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 11. 7
  Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2015

  User là nam giới

 12. 30
  Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 13. 75
  Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2015

  Có hơn 500 bài post

 14. 50
  Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2015

  Có hơn 200 bài post

 15. 25
  Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post