Điểm thưởng dành cho GấuU

 1. 200
  Thưởng vào: 22 Tháng ba 2021

  Đạt danh hiệu Siêu Tân Tinh ( VIP11 Game Vua Hải Tặc )

 2. 53
  Thưởng vào: 18 Tháng ba 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 3. 52
  Thưởng vào: 8 Tháng một 2020

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 4. 900
  Thưởng vào: 20 Tháng năm 2019

  Đạt danh hiệu Vua Hải Tặc ?? hoặc Hải Tặc Vương ( nạp hơn 500M game Vua Hải Tặc )

 5. 40
  Thưởng vào: 3 Tháng một 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 6. 50
  Thưởng vào: 15 Tháng mười hai 2018

  Có hơn 300 bài viết

 7. 30
  Thưởng vào: 29 Tháng chín 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 8. 30
  Thưởng vào: 12 Tháng bảy 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 9. 50
  Thưởng vào: 25 Tháng năm 2018

  Có hơn 200 bài post

 10. 30
  Thưởng vào: 3 Tháng tư 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 11. 25
  Thưởng vào: 10 Tháng hai 2018

  Có 100 bài post

 12. 30
  Thưởng vào: 2 Tháng hai 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 13. 25
  Thưởng vào: 23 Tháng một 2018

  Có 50 bài post

 14. 25
  Thưởng vào: 7 Tháng một 2018

  Có 30 bài post

 15. 7
  Thưởng vào: 2 Tháng một 2018

  User là nam giới