Điểm thưởng dành cho GalaxyDr

 1. 53
  Thưởng vào: 22 Tháng tám 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 2. 52
  Thưởng vào: 9 Tháng tám 2020

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 3. 40
  Thưởng vào: 25 Tháng tám 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 4. 30
  Thưởng vào: 17 Tháng năm 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 5. 75
  Thưởng vào: 23 Tháng tư 2019

  Có hơn 500 bài post

 6. 50
  Thưởng vào: 16 Tháng ba 2019

  Có hơn 400 bài post

 7. 30
  Thưởng vào: 16 Tháng hai 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 8. 50
  Thưởng vào: 21 Tháng một 2019

  Có hơn 300 bài viết

 9. 50
  Thưởng vào: 13 Tháng mười hai 2018

  Có hơn 200 bài post

 10. 30
  Thưởng vào: 19 Tháng mười một 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 11. 25
  Thưởng vào: 29 Tháng mười 2018

  Có 100 bài post

 12. 25
  Thưởng vào: 1 Tháng mười 2018

  Có 50 bài post

 13. 30
  Thưởng vào: 19 Tháng chín 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 14. 25
  Thưởng vào: 25 Tháng tám 2018

  Có 30 bài post

 15. 7
  Thưởng vào: 20 Tháng tám 2018

  User là nam giới