Awarded Medals: GauIMeo

  1. Thưởng vào: 29 Tháng mười một 2015
  2. Thưởng vào: 29 Tháng mười một 2015
  3. Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2015

    Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 1 - 8

    Cấp cho cả đội trưởng & thành viên