Điểm thưởng dành cho GiaGia9999

 1. 53
  Thưởng vào: 4 Tháng mười một 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 2. 52
  Thưởng vào: 5 Tháng mười một 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 3. 50
  Thưởng vào: 7 Tháng một 2021

  Có hơn 200 bài post

 4. 40
  Thưởng vào: 6 Tháng mười một 2020

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 5. 30
  Thưởng vào: 3 Tháng tám 2020

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 6. 30
  Thưởng vào: 5 Tháng năm 2020

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 7. 25
  Thưởng vào: 21 Tháng ba 2020

  Có 100 bài post

 8. 30
  Thưởng vào: 4 Tháng hai 2020

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 9. 30
  Thưởng vào: 5 Tháng mười hai 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 10. 25
  Thưởng vào: 26 Tháng mười một 2019

  Có 50 bài post

 11. 25
  Thưởng vào: 26 Tháng mười một 2019

  Có 30 bài post

 12. 7
  Thưởng vào: 4 Tháng mười một 2019

  User là nam giới