Điểm thưởng dành cho GiaLong

 1. 30
  Thưởng vào: 28 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 2. 30
  Thưởng vào: 28 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 3. 30
  Thưởng vào: 28 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 4. 25
  Thưởng vào: 9 Tháng mười hai 2015

  Có 100 bài post

 5. 25
  Thưởng vào: 9 Tháng mười hai 2015

  Có 50 bài post

 6. 500
  Thưởng vào: 9 Tháng mười hai 2015

  Là Mod Forum

 7. 40
  Thưởng vào: 9 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 8. 7
  Thưởng vào: 9 Tháng mười hai 2015

  User là nam giới

 9. 30
  Thưởng vào: 9 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 10. 25
  Thưởng vào: 9 Tháng mười hai 2015

  Có 30 bài post