Điểm thưởng dành cho GodWin

 1. 52
  Thưởng vào: 25 Tháng sáu 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 2. 53
  Thưởng vào: 25 Tháng sáu 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 3. 40
  Thưởng vào: 17 Tháng năm 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 4. 30
  Thưởng vào: 27 Tháng sáu 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 5. 30
  Thưởng vào: 8 Tháng tư 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 6. 50
  Thưởng vào: 8 Tháng tư 2016

  Có hơn 200 bài post

 7. 25
  Thưởng vào: 20 Tháng một 2016

  Có 100 bài post

 8. 25
  Thưởng vào: 4 Tháng một 2016

  Có 50 bài post

 9. 30
  Thưởng vào: 30 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 10. 7
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  User là nam giới

 11. 30
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 12. 25
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post