Điểm thưởng dành cho Gohan404

 1. 25
  Thưởng vào: 30 Tháng mười hai 2016

  Có 30 bài post

 2. 30
  Thưởng vào: 29 Tháng mười hai 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 3. 30
  Thưởng vào: 1 Tháng mười một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 4. 30
  Thưởng vào: 12 Tháng sáu 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 5. 30
  Thưởng vào: 12 Tháng sáu 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 6. 7
  Thưởng vào: 4 Tháng ba 2016

  User là nam giới