Điểm thưởng dành cho Greank

 1. 30
  Thưởng vào: 14 Tháng một 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 2. 25
  Thưởng vào: 8 Tháng mười một 2018

  Có 50 bài post

 3. 30
  Thưởng vào: 16 Tháng mười 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 4. 25
  Thưởng vào: 3 Tháng chín 2018

  Có 30 bài post

 5. 30
  Thưởng vào: 18 Tháng tám 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 6. 7
  Thưởng vào: 18 Tháng bảy 2018

  User là nam giới