Điểm thưởng dành cho gwenVN

 1. 40
  Thưởng vào: 8 Tháng mười 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 2. 30
  Thưởng vào: 7 Tháng sáu 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 3. 30
  Thưởng vào: 12 Tháng ba 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 4. 50
  Thưởng vào: 6 Tháng hai 2016

  Có hơn 400 bài post

 5. 50
  Thưởng vào: 27 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 300 bài viết

 6. 650
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Đạt danh hiệu của Hải Quân : Đại Tá, Phó Đô Đốc, Đô Đốc ( Game Vua Hải Tặc )

 7. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 8. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Có 100 bài post

 9. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Có 50 bài post

 10. 500
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2015

  Là Mod Forum

 11. 30
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 12. 50
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2015

  Có hơn 200 bài post

 13. 25
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post