Điểm thưởng dành cho Harvey

 1. 125
  Thưởng vào: 24 Tháng tư 2020

  Có hơn 1000 bài post

 2. 53
  Thưởng vào: 24 Tháng năm 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 3. 100
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2018

  Có hơn 750 bài post

 4. 75
  Thưởng vào: 8 Tháng bảy 2018

  Có hơn 500 bài post

 5. 50
  Thưởng vào: 30 Tháng năm 2018

  Có hơn 400 bài post

 6. 52
  Thưởng vào: 14 Tháng năm 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 7. 50
  Thưởng vào: 8 Tháng tư 2018

  Có hơn 300 bài viết

 8. 50
  Thưởng vào: 4 Tháng hai 2018

  Có hơn 200 bài post

 9. 40
  Thưởng vào: 25 Tháng năm 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 10. 30
  Thưởng vào: 18 Tháng hai 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 11. 30
  Thưởng vào: 20 Tháng mười một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 12. 25
  Thưởng vào: 20 Tháng mười 2016

  Có 100 bài post

 13. 30
  Thưởng vào: 22 Tháng tám 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 14. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng tám 2016

  Có 50 bài post

 15. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng sáu 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 16. 25
  Thưởng vào: 10 Tháng sáu 2016

  Có 30 bài post

 17. 500
  Thưởng vào: 24 Tháng năm 2016

  Là Mod Forum

 18. 7
  Thưởng vào: 24 Tháng năm 2016

  User là nam giới