Điểm thưởng dành cho Hauas

 1. 30
  Thưởng vào: 9 Tháng sáu 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 2. 30
  Thưởng vào: 2 Tháng ba 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 3. 30
  Thưởng vào: 1 Tháng một 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 4. 25
  Thưởng vào: 22 Tháng mười hai 2021

  Có 50 bài post

 5. 25
  Thưởng vào: 5 Tháng mười hai 2021

  Có 30 bài post

 6. 7
  Thưởng vào: 2 Tháng mười hai 2021

  User là nam giới