Điểm thưởng dành cho Hex

 1. 52
  Thưởng vào: 27 Tháng tám 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 2. 40
  Thưởng vào: 2 Tháng chín 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 3. 30
  Thưởng vào: 7 Tháng bảy 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 4. 30
  Thưởng vào: 26 Tháng một 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 5. 30
  Thưởng vào: 26 Tháng mười 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 6. 30
  Thưởng vào: 26 Tháng tám 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 7. 25
  Thưởng vào: 22 Tháng tám 2017

  Có 100 bài post

 8. 25
  Thưởng vào: 11 Tháng tám 2017

  Có 50 bài post

 9. 25
  Thưởng vào: 30 Tháng bảy 2017

  Có 30 bài post

 10. 7
  Thưởng vào: 27 Tháng bảy 2017

  User là nam giới