Điểm thưởng dành cho HiRo Mono Rin

 1. 125
  Thưởng vào: 27 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 1000 bài post

 2. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 3. 100
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 750 bài post

 4. 50
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 400 bài post

 5. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 6. 50
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 300 bài viết

 7. 52
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 8. 300
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Đạt danh hiệu 1 trong các danh hiệu : Nhà Thiết Kế , Người Hướng Dẫn, Người Thanh Trừng Lừa Đảo, Thợ Săn Ảnh, Ngôi Sao Làng Giải Trí

 9. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 10. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Có 100 bài post

 11. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Có 50 bài post

 12. 53
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 13. 40
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 14. 7
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  User là nam giới

 15. 30
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 16. 75
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có hơn 500 bài post

 17. 50
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có hơn 200 bài post

 18. 25
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post