Điểm thưởng dành cho hlren

 1. 40
  Thưởng vào: 28 Tháng tám 2023

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 2. 25
  Thưởng vào: 5 Tháng bảy 2023

  Có 100 bài post

 3. 30
  Thưởng vào: 25 Tháng năm 2023

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 4. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng hai 2023

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 5. 25
  Thưởng vào: 6 Tháng mười hai 2022

  Có 50 bài post

 6. 30
  Thưởng vào: 26 Tháng mười một 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 7. 30
  Thưởng vào: 27 Tháng chín 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 8. 25
  Thưởng vào: 29 Tháng tám 2022

  Có 30 bài post

 9. 7
  Thưởng vào: 28 Tháng tám 2022

  User là nam giới