Điểm thưởng dành cho Hume

 1. 40
  Thưởng vào: 19 Tháng mười 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 2. 30
  Thưởng vào: 16 Tháng bảy 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 3. 200
  Thưởng vào: 3 Tháng bảy 2016

  Có hơn 1500 bài post

 4. 125
  Thưởng vào: 7 Tháng sáu 2016

  Có hơn 1000 bài post

 5. 100
  Thưởng vào: 22 Tháng năm 2016

  Có hơn 750 bài post

 6. 75
  Thưởng vào: 11 Tháng năm 2016

  Có hơn 500 bài post

 7. 50
  Thưởng vào: 26 Tháng tư 2016

  Có hơn 400 bài post

 8. 30
  Thưởng vào: 17 Tháng tư 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 9. 50
  Thưởng vào: 10 Tháng tư 2016

  Có hơn 300 bài viết

 10. 50
  Thưởng vào: 1 Tháng ba 2016

  Có hơn 200 bài post

 11. 30
  Thưởng vào: 18 Tháng một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 12. 25
  Thưởng vào: 30 Tháng mười hai 2015

  Có 100 bài post

 13. 25
  Thưởng vào: 9 Tháng mười hai 2015

  Có 50 bài post

 14. 25
  Thưởng vào: 21 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post

 15. 30
  Thưởng vào: 20 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 16. 7
  Thưởng vào: 14 Tháng mười một 2015

  User là nam giới