Điểm thưởng dành cho J-Fla

 1. 53
  Thưởng vào: 18 Tháng tám 2020

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 2. 52
  Thưởng vào: 15 Tháng mười hai 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 3. 40
  Thưởng vào: 25 Tháng mười hai 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 4. 30
  Thưởng vào: 21 Tháng chín 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 5. 275
  Thưởng vào: 4 Tháng bảy 2017

  Có hơn 3000 bài post

 6. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng sáu 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 7. 250
  Thưởng vào: 13 Tháng sáu 2017

  Có hơn 2500 bài post

 8. 250
  Thưởng vào: 21 Tháng năm 2017

  Có hơn 2000 bài post

 9. 200
  Thưởng vào: 29 Tháng tư 2017

  Có hơn 1500 bài post

 10. 30
  Thưởng vào: 25 Tháng ba 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 11. 125
  Thưởng vào: 20 Tháng ba 2017

  Có hơn 1000 bài post

 12. 100
  Thưởng vào: 25 Tháng hai 2017

  Có hơn 750 bài post

 13. 75
  Thưởng vào: 9 Tháng hai 2017

  Có hơn 500 bài post

 14. 50
  Thưởng vào: 4 Tháng hai 2017

  Có hơn 400 bài post

 15. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng một 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 16. 50
  Thưởng vào: 18 Tháng một 2017

  Có hơn 300 bài viết

 17. 50
  Thưởng vào: 16 Tháng một 2017

  Có hơn 200 bài post

 18. 25
  Thưởng vào: 12 Tháng một 2017

  Có 100 bài post

 19. 25
  Thưởng vào: 31 Tháng mười hai 2016

  Có 50 bài post

 20. 25
  Thưởng vào: 28 Tháng mười hai 2016

  Có 30 bài post

 21. 500
  Thưởng vào: 26 Tháng mười hai 2016

  Là Mod Forum

 22. 7
  Thưởng vào: 25 Tháng mười hai 2016

  User là nam giới