Điểm thưởng dành cho Jackie568

 1. 50
  Thưởng vào: 11 Tháng bảy 2024

  Có hơn 300 bài viết

 2. 52
  Thưởng vào: 29 Tháng mười 2023

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 3. 50
  Thưởng vào: 17 Tháng sáu 2023

  Có hơn 200 bài post

 4. 40
  Thưởng vào: 6 Tháng mười một 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 5. 25
  Thưởng vào: 7 Tháng tám 2022

  Có 100 bài post

 6. 30
  Thưởng vào: 3 Tháng tám 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 7. 30
  Thưởng vào: 6 Tháng năm 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 8. 25
  Thưởng vào: 26 Tháng hai 2022

  Có 50 bài post

 9. 30
  Thưởng vào: 6 Tháng hai 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 10. 25
  Thưởng vào: 15 Tháng mười hai 2021

  Có 30 bài post

 11. 30
  Thưởng vào: 7 Tháng mười hai 2021

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 12. 7
  Thưởng vào: 6 Tháng mười một 2021

  User là nam giới