Điểm thưởng dành cho KaiT

 1. 40
  Thưởng vào: 8 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 2. 25
  Thưởng vào: 30 Tháng mười một 2015

  Có 100 bài post

 3. 25
  Thưởng vào: 30 Tháng mười một 2015

  Có 50 bài post

 4. 7
  Thưởng vào: 30 Tháng mười một 2015

  User là nam giới

 5. 30
  Thưởng vào: 30 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 6. 75
  Thưởng vào: 30 Tháng mười một 2015

  Có hơn 500 bài post

 7. 50
  Thưởng vào: 30 Tháng mười một 2015

  Có hơn 200 bài post

 8. 25
  Thưởng vào: 30 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post