Điểm thưởng dành cho Khacdoan

 1. 100
  Thưởng vào: 11 Tháng ba 2019

  Có hơn 750 bài post

 2. 53
  Thưởng vào: 10 Tháng mười 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 3. 52
  Thưởng vào: 14 Tháng tám 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 4. 500
  Thưởng vào: 6 Tháng bảy 2016

  Đạt danh hiệu Tung Hoành Tân Thế Giới (VIP12 Game Vua Hải Tặc )

 5. 75
  Thưởng vào: 27 Tháng ba 2016

  Có hơn 500 bài post

 6. 50
  Thưởng vào: 3 Tháng hai 2016

  Có hơn 400 bài post

 7. 200
  Thưởng vào: 31 Tháng mười hai 2015

  Đạt danh hiệu Siêu Tân Tinh ( VIP11 Game Vua Hải Tặc )

 8. 50
  Thưởng vào: 26 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 300 bài viết

 9. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 10. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 11. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 12. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Có 100 bài post

 13. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Có 50 bài post

 14. 40
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 15. 7
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  User là nam giới

 16. 30
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 17. 50
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có hơn 200 bài post

 18. 25
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post