Điểm thưởng dành cho KiritoNinh

 1. 52
  Thưởng vào: 4 Tháng mười 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 2. 53
  Thưởng vào: 4 Tháng mười 2022

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 3. 40
  Thưởng vào: 15 Tháng bảy 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 4. 50
  Thưởng vào: 2 Tháng bảy 2017

  Có hơn 200 bài post

 5. 30
  Thưởng vào: 11 Tháng tư 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 6. 30
  Thưởng vào: 12 Tháng một 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 7. 25
  Thưởng vào: 16 Tháng mười hai 2016

  Có 100 bài post

 8. 30
  Thưởng vào: 13 Tháng mười 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 9. 25
  Thưởng vào: 5 Tháng mười 2016

  Có 50 bài post

 10. 30
  Thưởng vào: 14 Tháng tám 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 11. 25
  Thưởng vào: 11 Tháng tám 2016

  Có 30 bài post

 12. 7
  Thưởng vào: 15 Tháng bảy 2016

  User là nam giới