Awarded Medals: Kise

 1. Thưởng vào: 10 Tháng mười hai 2018
 2. Thưởng vào: 10 Tháng mười hai 2018
 3. Thưởng vào: 25 Tháng sáu 2018

  Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 25- 32

  Chỉ cấp cho hội trưởng

 4. Thưởng vào: 19 Tháng sáu 2018

  Vô Địch Công Hội Chiến Mùa 17 - 24

  Chỉ cấp cho hội trưởng

 5. Thưởng vào: 3 Tháng năm 2018
 6. Thưởng vào: 16 Tháng năm 2017

  Người Máy Chopper

  Đạt được nếu Sở Hữu Pet cưỡi 7* người máy chopper

 7. Thưởng vào: 28 Tháng hai 2017

  Vô Địch Giải Đấu Tổ Đội Chiến Mùa 9 - 16

  Cấp cho cả đội trưởng & thành viên

 8. Thưởng vào: 17 Tháng hai 2016
 9. Thưởng vào: 7 Tháng mười hai 2015