Điểm thưởng dành cho KizaruSan

 1. 30
  Thưởng vào: 27 Tháng sáu 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 2. 30
  Thưởng vào: 27 Tháng sáu 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 3. 52
  Thưởng vào: 27 Tháng sáu 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 4. 30
  Thưởng vào: 27 Tháng sáu 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 5. 25
  Thưởng vào: 27 Tháng sáu 2018

  Có 100 bài post

 6. 25
  Thưởng vào: 27 Tháng sáu 2018

  Có 50 bài post

 7. 53
  Thưởng vào: 27 Tháng sáu 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 8. 40
  Thưởng vào: 27 Tháng sáu 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 9. 30
  Thưởng vào: 27 Tháng sáu 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 10. 25
  Thưởng vào: 27 Tháng sáu 2018

  Có 30 bài post