Điểm thưởng dành cho Kollerlee

 1. 100
  Thưởng vào: 14 Tháng sáu 2016

  Có hơn 750 bài post

 2. 75
  Thưởng vào: 3 Tháng ba 2016

  Có hơn 500 bài post

 3. 50
  Thưởng vào: 21 Tháng hai 2016

  Có hơn 400 bài post

 4. 50
  Thưởng vào: 13 Tháng hai 2016

  Có hơn 300 bài viết

 5. 50
  Thưởng vào: 4 Tháng hai 2016

  Có hơn 200 bài post

 6. 25
  Thưởng vào: 1 Tháng hai 2016

  Có 100 bài post

 7. 7
  Thưởng vào: 30 Tháng một 2016

  User là nam giới

 8. 25
  Thưởng vào: 27 Tháng một 2016

  Có 50 bài post

 9. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 10. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 11. 52
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 12. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 13. 53
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 14. 40
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 15. 30
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 16. 25
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post