Điểm thưởng dành cho Kurumi Tokisaki

 1. 40
  Thưởng vào: 3 Tháng mười 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 2. 30
  Thưởng vào: 30 Tháng sáu 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 3. 50
  Thưởng vào: 28 Tháng sáu 2016

  Có hơn 300 bài viết

 4. 50
  Thưởng vào: 30 Tháng năm 2016

  Có hơn 200 bài post

 5. 30
  Thưởng vào: 1 Tháng tư 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 6. 25
  Thưởng vào: 19 Tháng hai 2016

  Có 100 bài post

 7. 30
  Thưởng vào: 3 Tháng một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 8. 25
  Thưởng vào: 21 Tháng mười hai 2015

  Có 50 bài post

 9. 7
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  User là nam giới

 10. 30
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 11. 25
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post