Awarded Medals: Lỳ Cowboy

  1. Thưởng vào: 7 Tháng một 2016