Điểm thưởng dành cho lasaobaygio

 1. 50
  Thưởng vào: 29 Tháng bảy 2021

  Có hơn 200 bài post

 2. 7
  Thưởng vào: 1 Tháng mười 2020

  User là nam giới

 3. 25
  Thưởng vào: 25 Tháng năm 2017

  Có 100 bài post

 4. 30
  Thưởng vào: 26 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 5. 30
  Thưởng vào: 26 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 6. 52
  Thưởng vào: 26 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 7. 30
  Thưởng vào: 26 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 8. 25
  Thưởng vào: 19 Tháng mười một 2015

  Có 50 bài post

 9. 53
  Thưởng vào: 19 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 10. 40
  Thưởng vào: 19 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 11. 30
  Thưởng vào: 19 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 12. 25
  Thưởng vào: 19 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post