Điểm thưởng dành cho LeGiaThang

 1. 25
  Thưởng vào: 16 Tháng hai 2017

  Có 100 bài post

 2. 30
  Thưởng vào: 12 Tháng hai 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 3. 25
  Thưởng vào: 15 Tháng một 2017

  Có 50 bài post

 4. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng một 2017

  Có 30 bài post

 5. 7
  Thưởng vào: 13 Tháng một 2017

  User là nam giới