Điểm thưởng dành cho Levy

 1. 53
  Thưởng vào: 24 Tháng tư 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 2. 52
  Thưởng vào: 22 Tháng ba 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 3. 200
  Thưởng vào: 29 Tháng mười một 2016

  Có hơn 1500 bài post

 4. 40
  Thưởng vào: 31 Tháng ba 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 5. 125
  Thưởng vào: 7 Tháng ba 2016

  Có hơn 1000 bài post

 6. 30
  Thưởng vào: 27 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 7. 650
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Đạt danh hiệu của Hải Quân : Đại Tá, Phó Đô Đốc, Đô Đốc ( Game Vua Hải Tặc )

 8. 100
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 750 bài post

 9. 50
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 400 bài post

 10. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 11. 50
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 300 bài viết

 12. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 13. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Có 100 bài post

 14. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Có 50 bài post

 15. 500
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2015

  Là Mod Forum

 16. 10
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2015

  User là nữ giới

 17. 30
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 18. 75
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2015

  Có hơn 500 bài post

 19. 50
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có hơn 200 bài post

 20. 25
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post