Điểm thưởng dành cho lien

 1. 30
  Thưởng vào: 16 Tháng mười hai 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 2. 30
  Thưởng vào: 16 Tháng mười hai 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 3. 52
  Thưởng vào: 16 Tháng mười hai 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 4. 53
  Thưởng vào: 16 Tháng mười hai 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 5. 40
  Thưởng vào: 16 Tháng mười hai 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 6. 30
  Thưởng vào: 19 Tháng hai 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 7. 7
  Thưởng vào: 19 Tháng hai 2016

  User là nam giới

 8. 30
  Thưởng vào: 19 Tháng hai 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng