Điểm thưởng dành cho lukas

 1. 50
  Thưởng vào: 16 Tháng sáu 2017

  Có hơn 300 bài viết

 2. 40
  Thưởng vào: 29 Tháng năm 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 3. 30
  Thưởng vào: 15 Tháng hai 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 4. 50
  Thưởng vào: 13 Tháng hai 2017

  Có hơn 200 bài post

 5. 25
  Thưởng vào: 27 Tháng mười một 2016

  Có 100 bài post

 6. 30
  Thưởng vào: 17 Tháng mười một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 7. 25
  Thưởng vào: 1 Tháng mười 2016

  Có 50 bài post

 8. 25
  Thưởng vào: 30 Tháng tám 2016

  Có 30 bài post

 9. 30
  Thưởng vào: 28 Tháng tám 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 10. 30
  Thưởng vào: 31 Tháng bảy 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 11. 7
  Thưởng vào: 21 Tháng năm 2016

  User là nam giới