Điểm thưởng dành cho luyenassassin

 1. 25
  Thưởng vào: 20 Tháng một 2017

  Có 100 bài post

 2. 40
  Thưởng vào: 12 Tháng một 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 3. 30
  Thưởng vào: 15 Tháng năm 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 4. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng hai 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 5. 30
  Thưởng vào: 25 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 6. 25
  Thưởng vào: 16 Tháng mười một 2015

  Có 50 bài post

 7. 7
  Thưởng vào: 16 Tháng mười một 2015

  User là nam giới

 8. 30
  Thưởng vào: 16 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 9. 25
  Thưởng vào: 16 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post