Điểm thưởng dành cho Michele

 1. 40
  Thưởng vào: 1 Tháng năm 2020

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 2. 25
  Thưởng vào: 21 Tháng hai 2020

  Có 100 bài post

 3. 30
  Thưởng vào: 26 Tháng một 2020

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 4. 25
  Thưởng vào: 14 Tháng mười một 2019

  Có 50 bài post

 5. 30
  Thưởng vào: 28 Tháng mười 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 6. 25
  Thưởng vào: 8 Tháng tám 2019

  Có 30 bài post

 7. 30
  Thưởng vào: 31 Tháng bảy 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 8. 30
  Thưởng vào: 2 Tháng sáu 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 9. 7
  Thưởng vào: 1 Tháng năm 2019

  User là nam giới