Điểm thưởng dành cho MotNoiBuon

 1. 250
  Thưởng vào: 27 Tháng chín 2022

  Có hơn 2500 bài post

 2. 700
  Thưởng vào: 21 Tháng mười 2021

  Đạt danh hiệu Bá Vương Tân Thế Giới ( Nạp hơn 200M Game Vua Hải Tặc )

 3. 1000
  Thưởng vào: 25 Tháng tám 2021

  Đạt danh hiệu Tứ Hoàng ( Game Vua Hải Tặc )

 4. 250
  Thưởng vào: 6 Tháng sáu 2021

  Có hơn 2000 bài post

 5. 200
  Thưởng vào: 15 Tháng bảy 2019

  Có hơn 1500 bài post

 6. 125
  Thưởng vào: 11 Tháng hai 2018

  Có hơn 1000 bài post

 7. 100
  Thưởng vào: 16 Tháng mười một 2017

  Có hơn 750 bài post

 8. 75
  Thưởng vào: 6 Tháng ba 2017

  Có hơn 500 bài post

 9. 50
  Thưởng vào: 31 Tháng mười hai 2016

  Có hơn 400 bài post

 10. 50
  Thưởng vào: 10 Tháng mười 2016

  Có hơn 300 bài viết

 11. 50
  Thưởng vào: 26 Tháng tám 2016

  Có hơn 200 bài post

 12. 30
  Thưởng vào: 28 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 13. 30
  Thưởng vào: 28 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 14. 52
  Thưởng vào: 28 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 15. 30
  Thưởng vào: 28 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 16. 25
  Thưởng vào: 18 Tháng mười một 2015

  Có 100 bài post

 17. 25
  Thưởng vào: 18 Tháng mười một 2015

  Có 50 bài post

 18. 53
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 19. 40
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 20. 30
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 21. 25
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post