Điểm thưởng dành cho MrLakS252

 1. 53
  Thưởng vào: 5 Tháng tư 2019

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 2. 52
  Thưởng vào: 25 Tháng hai 2018

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 3. 25
  Thưởng vào: 2 Tháng một 2018

  Có 100 bài post

 4. 30
  Thưởng vào: 3 Tháng năm 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 5. 40
  Thưởng vào: 3 Tháng năm 2017

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 6. 30
  Thưởng vào: 3 Tháng chín 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 7. 30
  Thưởng vào: 21 Tháng sáu 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 8. 25
  Thưởng vào: 29 Tháng tư 2016

  Có 50 bài post

 9. 30
  Thưởng vào: 4 Tháng tư 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 10. 25
  Thưởng vào: 31 Tháng ba 2016

  Có 30 bài post

 11. 7
  Thưởng vào: 5 Tháng ba 2016

  User là nam giới