Điểm thưởng dành cho N89

 1. 30
  Thưởng vào: 14 Tháng bảy 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 2. 30
  Thưởng vào: 17 Tháng hai 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 3. 75
  Thưởng vào: 2 Tháng hai 2016

  Có hơn 500 bài post

 4. 50
  Thưởng vào: 23 Tháng một 2016

  Có hơn 400 bài post

 5. 50
  Thưởng vào: 19 Tháng một 2016

  Có hơn 300 bài viết

 6. 50
  Thưởng vào: 13 Tháng một 2016

  Có hơn 200 bài post

 7. 30
  Thưởng vào: 19 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 8. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng mười hai 2015

  Có 100 bài post

 9. 25
  Thưởng vào: 29 Tháng mười một 2015

  Có 50 bài post

 10. 25
  Thưởng vào: 19 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post

 11. 7
  Thưởng vào: 19 Tháng mười một 2015

  User là nam giới