Điểm thưởng dành cho Natsuz

 1. 250
  Thưởng vào: 15 Tháng hai 2016

  Có hơn 2500 bài post

 2. 200
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Đạt danh hiệu Siêu Tân Tinh ( VIP11 Game Vua Hải Tặc )

 3. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 4. 200
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 1500 bài post

 5. 100
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 750 bài post

 6. 50
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 400 bài post

 7. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 8. 50
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Có hơn 300 bài viết

 9. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 10. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Có 100 bài post

 11. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Có 50 bài post

 12. 40
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 13. 7
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  User là nam giới

 14. 30
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 15. 250
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có hơn 2000 bài post

 16. 125
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có hơn 1000 bài post

 17. 75
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có hơn 500 bài post

 18. 50
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có hơn 200 bài post

 19. 25
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post