Điểm thưởng dành cho nhincaij12

 1. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 2. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 3. 52
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 4. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 5. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Có 100 bài post

 6. 25
  Thưởng vào: 13 Tháng mười một 2015

  Có 50 bài post

 7. 53
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 8. 40
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 9. 30
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 10. 50
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có hơn 200 bài post

 11. 25
  Thưởng vào: 11 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post