Điểm thưởng dành cho Nik

 1. 40
  Thưởng vào: 23 Tháng sáu 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 2. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 3. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 4. 30
  Thưởng vào: 23 Tháng mười hai 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 5. 25
  Thưởng vào: 12 Tháng mười hai 2015

  Có 100 bài post

 6. 25
  Thưởng vào: 22 Tháng mười một 2015

  Có 50 bài post

 7. 7
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2015

  User là nam giới

 8. 30
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2015

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 9. 25
  Thưởng vào: 12 Tháng mười một 2015

  Có 30 bài post