Điểm thưởng dành cho NoobOne

 1. 30
  Thưởng vào: 15 Tháng tư 2024

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 2. 30
  Thưởng vào: 15 Tháng một 2024

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 3. 25
  Thưởng vào: 30 Tháng mười hai 2023

  Có 100 bài post

 4. 30
  Thưởng vào: 18 Tháng mười 2023

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 5. 25
  Thưởng vào: 6 Tháng chín 2023

  Có 50 bài post

 6. 30
  Thưởng vào: 19 Tháng tám 2023

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 7. 25
  Thưởng vào: 20 Tháng bảy 2023

  Có 30 bài post

 8. 7
  Thưởng vào: 19 Tháng bảy 2023

  User là nam giới