Điểm thưởng dành cho pHuCPjDaC

 1. 25
  Thưởng vào: 28 Tháng mười hai 2017

  Có 50 bài post

 2. 30
  Thưởng vào: 17 Tháng một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 9 tháng

 3. 30
  Thưởng vào: 17 Tháng một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 6 tháng

 4. 52
  Thưởng vào: 17 Tháng một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 2 năm

 5. 30
  Thưởng vào: 17 Tháng một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 tháng

 6. 53
  Thưởng vào: 17 Tháng một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 3 năm

 7. 40
  Thưởng vào: 17 Tháng một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 năm

 8. 30
  Thưởng vào: 17 Tháng một 2016

  Tham gia diễn đàn hơn 1 tháng

 9. 25
  Thưởng vào: 17 Tháng một 2016

  Có 30 bài post